Laatupolitiikkamme


LTP:n laatupolitiikka on strategiasta johdettu lähestymistapa, jonka tavoitteena on varmistaa, että palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita ja odotuksia mahdollisimman hyvin.

Visionamme on olla elintarvikelogistiikan edelläkävijä, ja asiakkaillemme kilpailukykyisin ja vastuullinen kumppani. Laatupolitiikkaa noudatetaan koko LTP-konsernissa, ja se koskee kaikkia LTP:n työntekijöitä.

LTP Group main logo

1. Laatupolitikkamme ytimessä on asiakkaidemme tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen ja niihin vastaaminen. Toimimme LTP:tä velvoittavan lainsäädännön, asetusten, sekä viranomaisvaatimusten mukaisesti. Edellytämme, että myös toimittajat ja alihankkijat noudattavat edellä mainittuja vaatimuksia.

2. Laadulle ja elintarviketurvallisuudelle asetetaan vuosittain mitattavat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan sisäisin menettelyin.

3. Tavoitteenamme on jatkuvasti kyetä parantamaan elintarvikelogistiikan palveluprosesseja ja toimintatapoja, ja näin varmistaa korkea laatu ja toiminnan tehokkuus. Tässä työssä hyödynnämme monipuolisesti erilaisia kehittämis- ja työvälineitä.

4. Vastuumme on huolehtia henkilöstön osaamisesta ja kyvystä työskennellä elintarvikelogistiikan vaatimuksia noudattaen. Korkean laadun varmistamiseksi rekrytoimme huolellisesti, perehdytämme kattavasti ja koulutamme laatuasioihin. 

 

 

 

5. Jatkuvan parantamisen hengessä tavoitteemme on arvojemme mukaisesti vastata haasteisiin ja aktiivisesti etsiä uusia keinoja pitää palveluidemme laatu kilpailukykyisenä ja vastata muuttuviin markkinatarpeisiin.

6. Laadunvalvontaa ja -varmistusta tehdään LTP:n yksiköissä säännöllisesti. Laatutoiminnan ohjausryhmät ja elintarviketurvallisuuden HACCP-ryhmät auttavat kehittämään ja varmistamaan ja valvomaan laadukasta toimintaa.

7. Asiakaspalautteita hyödynnetään laadun kehittämisessä. Asiakkaiden näkemyksiä LTP:n toiminnasta seurataan säännöllisesti asiakaskyselyiden avulla.

8. Viestimme laatupolitiikastamme eri sidosryhmille ja henkilöstölle. 

 

 

Lännen Teollisuuspalvelu Oy on vastuullinen lavatoimija

Lännen Teollisuuspalvelu Oy on saanut vuoden 2020 lopussa käyttönsä vastuullisuuslogon kuormalavojen korjaajana. Vastuullisuuslogo voidaan myöntää yritykselle, joka on tehnyt sopimuksen Kuormankantajat- neuvottelukunnan (KUKA) kanssa, ja joka on tehnyt hyväksyttävän auditoinnin.

Lännen Teollisuuspalvelu Oy on sitoutunut noudattamaan Puupakkaus 2020 -järjestelmän ehtoja. Järjestelmän tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten käytölle ja hallinnoinnille. Päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset, kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteella, varmistaa kuljetusten tuote- ja henkilöturvallisuus sekä edistää puupakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumista.