LTP Groupin talousjohtaja Jussi Ahola kertoo toimivansa linkkinä lukujen ja liiketoiminnan välillä.

”Teen lukuja ymmärrettäväksi ja kaivan faktaa niiden takaa. Yritän luvuilla mallintaa, miltä yrityksen tilanne kulloinkin näyttää, ja mihin suuntaan se on kehittymässä”, kertoo Ahola.

Ahola pyrkii hakemaan mahdollisimman paljon vuorovaikutusta työssään muiden johtoryhmän jäsenten kanssa.

”Minulla on aika vähän sellaisia tehtäviä, joita pystyisi puhtaasti tehdä työpöydän takaa. Työnkuvani on monipuolinen, ja siihen kuuluu muitakin asioita talouspuolen lisäksi, esimerkiksi ICT ja HR. Tyypillisenä työpäivänä karkeasti puolet ajasta kuluu lukujen pureksimiseen ja analysointiin, ja puolet käydään läpi asioita vuorovaikutuksellisesti ja pyritään saattamaan lukujen kertoma asia käytäntöön”, sanoo Ahola.

Yleisesti ottaen juhlapyhät määrittelevät paljon alan syklejä. Ahola kuitenkin kertoo, että ne eivät hänen työssään niinkään näy.

”Syksyllä budjetoidaan ja suunnitellaan tulevaa vuotta, ja keväällä tiimillämme on tilinpäätöskiireet. Joka kuukausi myös taloustiimimme huhkii – kuukauden laskenta suljetaan ja saadaan tulokset ulos”, selventää Ahola.

LTP Groupin ketteryys on selkeä vahvuus

Vapaa-ajalla Aholan aika kuluu kolmen pienen lapsen sekä harrastusten parissa. Hän harrastaa myös kestävyysurheilua. LTP Groupilla Ahola on nyt työskennellyt tasan vuoden ja kertoo viihtyvänsä hyvin.

”Olen juossut jonkin verran maratoneja sekä harrastan pitkän matkan hiihtoa. Uusin innostus on rullahiihto. Työurallani olen aikaisemmin työskennellyt aika isoissa taloissa, kuten Sanomalla, Keskolla ja Accenturella. Aikaisemmissa töissäni talouspuolella jokainen osasi varsin kapean osa-alueen todella hyvin. Täällä on pakko olla hiukan laajempi horisontti, mitä lähtee työstämään. Se, että tontilleni kuuluu laajasti eri asioita, on todella mielenkiintoista”, kertoo Ahola.

Aholan mukaan LTP Groupilla on positiivisella tavalla tekemisen meininki.

”LTP Group on mielestäni ketterä toimimaan ja nopea tekemään päätöksiä. Se on täällä ihan selkeä vahvuus. Tokihan hallitustyöskentely ohjaa isossa kuvassa, mutta toimitusjohtaja ja johtoryhmä pystyvät tekemään ketterästi päätöksiä”,sanoo Ahola.

Kolmanneksi LTP:n vahvuudeksi Ahola mainitsee liiketoimintalogiikan.

”Se, mitä me teemme, on sen verran uniikki, ettei sitä ole tarjolla tällaisena kenelläkään. Positiivista on myös meidän puolueettomuus. Emme ole yhden ison tuottajan tai keskusliikkeen ohjattavissa. Tarjoamme palveluita kaikille. Meillä on vahva ammattitaito, ja sen kautta meillä on mahdollisuudet, vaikka mihin. Tämän vuoksi meidän pitäisi olla ylpeitä siitä ammattitaidosta, mitä meiltä löytyy ja mitä arvoa sillä voidaan luoda”, sanoo Ahola.

Ahola pitää tärkeänä, että LTP-konsernin sisällä luodaan työntekijöille mahdollisuuksia.

”LTP:llä on paljon mahdollisuuksia edetä talon sisällä. Logisticsilta Cargon puolelle tai toisinpäin. Olemme sen verran iso konserni, että sisäistä kiertoa pystyy tekemään. Siihen pitää vaan pystyä luomaan fiksut mallit”, sanoo Ahola.

Kasvun ja kehityksen vuosi

Ahola kertoo kuluneen vuoden olleen kasvun ja kehityksen vuosi.

”Olemme tehneet vahvaa kasvua, mutta vuosi on ollut myös oppimisen paikka. Olemme saaneet paljon oppeja siitä, miten tämän kokoluokan konserni toimii. Olemme löytäneet myös kehityssuuntaa siihen, miten lähteä kehittämään organisaatiota eteenpäin – millaisia rakenteita siellä pitää olla taustalla ja millaisia prosesseja? Nämä ovat ihan täysin välttämättömiä, jotta yritys menee eteenpäin ja liiketoiminta toimii tehokkaasti”,selventää Ahola.

Aholan mukaan dataa pyritään tuomaan entistä enemmän yrityksen päätöksenteon tueksi ja avuksi johtamiseen.

”Haluamme entistä enemmän hyödyntää faktatietoa. Kun tieto saadaan ulos, siitä saadaan johdettua järkeviä ja mielekkäitä toimenpiteitä. Se on entistä tärkeämpää. Lukujen perusteella pystymme ennustamaan ja ennakoimaan. Mitä käy, jos tiettyä toimintoa muutetaan jollain tavalla. On huono asia, jos yritys katsoo pelkästään peräpeiliin. Kun meillä on niin merkityksellistä materiaalia, sen pohjalta pystytään tehdä järkeviä päätöksiä tulevaisuuden kannalta”, sanoo Ahola.