Lännen Teollisuuspalvelu siirtyy käyttämään energianlähteenä biokaasua ensi syksystä. Biokaasun laatikkopesulaan toimittaa säkyläläinen VSS Biopower Oy.

Lännen Teollisuuspalvelu ottaa siis jälleen ison harppauksen kohti vastuullisempaa ja ympäristöystävällisempää toimintatapaa!

Vuonna 2020 Lännen Teollisuuspalvelu sai merkittävän kiitoksen vastuullisuustyöstään, kun yritykselle myönnettiin Vastuullinen lavatoimija -logon käyttöoikeus kuormalavojen korjaajana. Logo osoittaa yrityksen vastuullisuusasioiden olevan kunnossa.

Yritykset, joille logo on myönnetty, ovat sitoutuneet noudattamaan Puupakkaus 2020 -järjestelmän ehtoja. Järjestelmän tarkoituksena on luoda tehokkaasti toimivat puitteet puisten kuljetuspakkausten käytölle ja hallinnoinnille. Päämääränä on optimoida tarvittava puupakkauskanta ja niistä aiheutuvat kustannukset, kohdistaa kustannukset oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteella, varmistaa kuljetusten tuote- ja henkilöturvallisuus sekä edistää puupakkausten tuottajavastuuvelvoitteiden toteutumista.

Vastuullisuuslogo voidaan myöntää yritykselle, joka on tehnyt sopimuksen Kuormankantajat- neuvottelukunnan (KUKA) kanssa ja tehnyt hyväksyttävän auditoinnin.