Elintarvikelogistiikka on toimiala, jonka olemassaoloa tai toimivuutta emme välttämättä juurikaan huomioi arjessamme – ennen kuin leipä- tai leikkelehylly ammottaakin kaupassa tyhjyyttään.

LTP Groupin liiketoimintajohtaja Pasi Hiltunen tietää, että suomalaiset kaipaavat monipuolista valikoimaa kauppojen hyllyille. ”Yleisesti ottaen toimivalla elintarvikkeiden logistiikkaketjulla on erittäin suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomi on maantieteellisesti pitkä maa, ja vaikka asutus keskittyykin yhä enemmän suuriin kaupunkeihin, tulee logistiikkaketjun kattaa koko Suomen tarpeet ihan pohjoisimpaan kolkkaan asti. Kaikkialla Suomessa kuluttajilla on kuitenkin samanlaiset tarpeet – he arvostavat laadukasta, laajaa ja tuoretta valikoimaa lähikauppoihinsa”, Hiltunen kertoo.

Hiltusen mukaan logistiikkaketjun toimivuuden huomaa usein vasta siinä vaiheessa, kun jokin on vialla: ”Toimiva ruokahuolto ja jouheva elintarvikelogistiikka ovat nykyään ihan perusolettamuksia, vaikka niiden toimivuuden taustalla on paljon työtä ja monen monta toimijaa ja linkkiä. Jos logistiikkaketju sakkaisi, ammottaisivat kauppojen hyllyt tyhjinä, eikä ravintoloiden tarjonta olisi suunniteltujen ruokalistojen mukaista”.

”Toimiva logistiikka minimoi myös hävikin määrän; huonosti toimivana se aiheuttaisi merkittävän määrän ruokahävikkiä koko ketjussa – tuotannossa, varastoilla, kuljetuksessa sekä kaupassa. Myös hygienia on merkittävässä roolissa logistiikkaketjun toimintaa, ja terveysriskejä torjutaan tiukalla omavalvontasuunnitelmalla ja viranomaisten valvonnalla”, mainitsee Hiltunen.

LTP:llä tärkeä rooli pienten ja keskisuurten toimijoiden kumppanina

Hiltusen mukaan LTP merkitys elintarvikelogistiikan ketjussa on suuri: ”Olemme yksi suurimmista elintarvikelogistiikan palveluntuottajista Suomessa valtakunnallisesti ja jos me emme onnistuisi työssämme, näkyisi se nopeasti kauppojen hyllyillä.” Tuoretuotteita toimitetaan kuutena päivänä viikossa ja se vaatii saumatonta yhteistyötä teollisuuden, kaupan ja palveluntuottajan välillä. Tämä korostuu erityisesti sesonkeina, jolloin volyymit jopa kolminkertaistuvat verrattuna normaaliaikaan.

LTP:n kumppaneina on merkittävä määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden liiketoiminnassa LTP:llä on merkittävä rooli. ”Pääasiassa toimitamme pienten ja keskisuurten elintarviketoimijoiden tuotteita kauppaan tai ravintoloihin. Tärkeä roolimme onkin tarjota varastointia, asiakaskohtaista keräilyä ja jakelukanava tällaisten toimijoiden tuotteille. Me yhdistämme useampien toimijoiden tuotteita samaan tilaukseen ja toimitukseen ja näin ollen mahdollistamme heille kustannustehokkaan valtakunnallisen jakelun ja sitä kautta myös heille liiketoiminnan kasvun. Samalla pystymme takaamaan monipuolisen valikoiman kuluttajille”, kertoo Hiltunen.

Korona korosti ihmisten – ja hyvän käsihygienian tärkeyttä

Koronan iskiessä koko voimalla, alkoivat sopeutustoimet LTP:llä nopeasti. ”Koronan vaikutus oli vähän kaksijakoinen. Ravintolajakelun volyymit laskivat huomattavasti, koska useimmat ravintolat suljettiin, mutta sen sijaan vähittäiskaupan volyymi kasvoi voimakkaasti ja tarvitsimmekin yhtäkkiä lisäresursseja keräilyyn.

Kaiken kaikkiaan arvioisin, että selvisimme melko hyvin kevään/kesän korona-ajasta ja nyt olemme päässeet suhteellisen normaaliin tilanteeseen, toki koko ajan uusia käänteitä ja tulevaa herkkänä odottaen”, toteaa Hiltunen.

”Korona-aika opetti, että tällä alalla pitää olla tuntosarvet herkkänä – meidän täytyy pystyä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja toimia silti kustannustehokkaasti. Lisäksi meidän täytyy pitää huolta omista työntekijöistämme: ohjeistaa, tiedottaa, kannustaa ja varmistaa että he tietävät, että he ovat yritykselle tärkein voimavara selvitä myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Erittäin merkittävänä asiana korona-aika opetti muun muassa käsihygienian tärkeyden. Kun me kaikki muistimme pestä käsiämme ahkerammin ja muistuttaa siitä toisiamme, vähenivät tavanomaiset flunssan aiheuttamat sairauspoissaolot merkittävästi. Hygieniaan on siis syytä kiinnittää huomiota jatkossakin, oli koronaa tai ei”, päättää Hiltunen.